Home Deutscher Xiangqi Bund Home
European Xiangqi Federation
News Forum Results Calendar Ratings Puzzles Literature Hall of Fame Links Intro Contact

  German Champion European Champion World Champion
Year Individual Team Individual Team Individual (male) Individual (female) Team
2017 Xue Handi Huang Chunlong U.K.
2016 Xue Handi Stuttgart Xue Handi Germany - - -
2015 Xue Handi Stuttgart - - Zheng Weitong Wang Linna China
2014 Pu Fangyao München Dang Nicolas Germany - - -
2013 Pu Fangyao Lingen Xue Honglin Italy Wang Tian Yi Tang Dan China
2012 Pu Fangyao Braunschweig - - - - -
2011 Pu Fangyao Braunschweig - - Jiang Chuan Tang Dan China
2010 Xue Zhong Stosszahn Franken Dang Thanh Trung France - - -
2009 Weng Hanming Lingen - - Zhao Xinxin You Yingqing China
2008 Lai Hop Duong Stosszahn Franken - - - - -
2007 Michael Nägler Lingen - - Xu Yinchuan Wu Xia China
2006 Zhang Zhang AE Magdeburg Dang Thanh Trung - - - -
2005 Zhang Zhang Lingen - - Lü Qin Guo Liping China
2004 Zhang Zhang AE Magdeburg - Netherlands - - -
2003 Karsten Hoffarth Lingen - - Xu Yinchuan Guo Liping China
2002 Karsten Hoffarth Ostfriesland - France - - -
2001 Michael Nägler Lingen Woo Wei Cheung - Lü Qin Wang LinNa
Gao Yiping
China
2000 Michael Nägler Lingen - U.K. - - -
1999 Norbert Schäfer VfS Hamburg Dang Thanh Trung - Xu Yinchuan Jin Haiying China
1998 Michael Nägler VfS Hamburg Woo Wei Cheung France - - -
1997 Michael Nägler Lingen Say Ty Hua France Lü Qin Lin Ye China
1996 Michael Nägler VfS Hamburg Dang Thanh Trung France - - -
1995 Huang Xuekong VfS Hamburg He ZhiMin Italy Lü Qin Huang YuYing China
1994 Lam Keang Chhay VfS Hamburg Lai Chi Kong U.K. - - -
1993 - VfS Hamburg Dang Thanh Trung Netherlands Xu TianHong Hu Ming China
1992 - VfS Hamburg Dang Thanh Trung France - - -
1991 - - Dang Thanh Trung Germany Zhao GuoRong Hu Ming China
1990 - - Ear Har France Lü Qin Teo SimHua China
1989 - - Ear Har France - - -
1988 - - Lim Sambat France - - -
1987 - - Lim Sambat France - - -
1986 - - Taing HaoYen France - - -
1985 - - Taing HaoYen France - - -
1984 - - Taing HaoYen - - - -